Καλέστε 22214 03988 info@care2u.gr Βορείου Ηπείρου 27, Χαλκίδα, ΤΚ 34100
ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Rapid Test Covid 19 - Flu A & B

  • Κωδικός :
    000661
  • Κοινοποίηση:

Rapid test ανίχνευσης Γρίπης Α , Β  & Covid - 19, της Genesis EZER, με ρινικό επίχρισμα. 

Σχεδιασμένο για την ταυτόχρονη ποιοτική ανίχνευση και διαφοροποίηση των αντιγόνων νουκλεοκαψιδικής πρωτεΐνης από SARS-CoV-2, γρίπη Α και γρίπη Β σε δείγματα μύτης.

Η ανίχνευση βασίζεται στα αντισώματα που αναπτύχθηκαν ειδικά για την αναγνώριση και την αντίδραση με την νουκλεοπρωτεΐνη του ιού.

Με βάση την τρέχουσα επιδημιολογική έρευνα, η περίοδος επώασης είναι 1 έως 4 ημέρες. Οι κύριες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν οξύ πυρετό, γενικό πόνο και αναπνευστικά συμπτώματα. Και οι δύο ιοί τύπου Α και Β μπορούν να κυκλοφορούν ταυτόχρονα, αλλά συνήθως ένας τύπος είναι κυρίαρχος κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης εποχής. 

Γρίπη Α

 Γρίπη Β

   COVID-19

Σχετική ευαισθησία       

86,8%

  91.7%

    96,6%

Σχετική ιδιαιτερότητα

94.0%

  97,5%

    100%

Ακρίβεια

92.2%     

  96.1%

    98,9%


 Διαβάστε τα αποτελέσματα σε 15 λεπτά και όχι περισσότερο από 30 λεπτά